Osobné ochranné pracovné pomôcky- výroba a predaj

ochranne-pomocky
Podľa platných právnych predpisov hlavne Zákona č. 124/2006 o bezpečnosti pri práci je podmienkou zamestnávateľa poskytovať zamestnancom vhodné OOPP na pridelenú prácu. V prípade nešťastného pracovného úrazu sa ako prvé zisťuje, či boli pridelené a vhodné použité osobné ochranné pracovné pomôcky na danú prácu. Nedostatok zamestnávateľa alebo zamestnanca.

ochranne-pomocky-2

Distribujeme rôzné druhý kvalitných ochranných pracovných odevov a pomôcok

  • Zákazkové šitie pracovných odevov(šitie odevov podľa potrieb zákazníka)
  • Marketingové predmety s vlastným motívom(poháriky, tričká, vankúše,magnetky)
  • Potlač pracovných pomôcok vlastným motívom