Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

bozp

V zmysle platných právnych predpisov hlavne Zákona č. 124/2006 o bezpečnosti pri práci.
Dodržiavanie povinnosti vykonáva Inšpektorát práce či už periodicky alebo námatkovo. Základné školenie zamestnancov o BOZP sa vykonáva minimálne 1×24 mesiacov ak nie je vo vnútorných smerniciach uvedené inak.

bozp-2

  • Vykonávame odbornú poradenskú činnosť pre zákazníkov či už zmluvných alebo nezmluvných
  • Spracovanie a vedenie dokumentácie BOZP (v plnom rozsahu)
  • Kompletná kontrola BOZP
  • Školenie zamestnancov
  • Hodnotenie a posudzovanie rizík
  • Previerky a konzultácie
  • Riešenie problémov – pracovné úrazy, zastupovanie pri kontrolách
  • Komplexná starostlivosť BOZP
  • Bezpečnostnotechnnická služba