Školenia

skolenia

  • základné, opakované a aktualizačná odborná príprava
  • všeobecnej bezpečnosti, práce vo výškach, vedenie referenčných vozidiel,…
  • pre obsluhy: zdvíhacích zariadení (napr pracovné plošiny)
  • tlakových zariadení (kompresory)
  • plynových zariadení (kotle a kotolne )

skolenia-2

Školenie obsluhy motorových vozíkov
Vykonávame školenia na všetky triedy a druhý motorových vozíkov

Triedy:

I elektrické vozíky
II vozíky so spaľovaním motorom (benzín, nafta, LPG)

Druhy:

nízkozdvižné vysokozdvižné
A,B,C D,E,W1,W2,G


Školenie obsluhy stavebných strojov

  • všetky skupiny