Ochrana pred požiarmi

opp
Komplexné služby z hľadiska ochrany pred požiarmi teda všetky povinnosti, ktoré vyplývajú zamestnávateľom a majiteľom objektov v zmysle platných legislatívnych predpisov. Hlavne podľa zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi. Dodržiavanie povinnosti vykonáva Štátny požiarny dozor. Základne školenie zamestnancov z OPP raz za 24mesiacov minimálne ak to nie je určené vo vnútorných smerniciach inak. Členovia protipožiarnej hliadky raz za 12 mesiacov.
Kontrola priestorov 4x ročne minimálne.

  • Protipožiarne prehliadky
  • Preventívne protipožiarne prehliadky
  • Vedenie a vypracovanie vašej dokumentácie
  • Cvičné požiarne poplachy
  • Školenie zamestnancov (vstupné, periodické a členov protipožiarných hliadok)
  • Požiarna bezpečnosť stavieb